Klasztor Karmelitów Bosych

Na zboczu góry, poniżej Magurki i Przysłopia,

klasztor1
wznosi się klasztor Karmelitów Bosych. Plan założenia klasztoru sięga lat przedwojennych. Pod fundację ofiarowała swój majątek Maria Bielas w 1938 roku. O. Józef Prus przygotował materiał do budowy klasztoru. Znaczną część tego materiału zabrali w czasie okupacji Niemcy. Z pozostałej części o. Bernard Smyrak w 1944 roku zaczął budować dom, który w stanie surowym pozostał do roku 1945.

 

Po wojnie Ojciec Bernard znów przybył do Zawoi, aby zrealizować swoje zamiary. W dniu 4 maja 1948 roku o. Walerian Ryszka zwrócił się do Kurii Metropolitalnej w Krakowie o pozwolenie na celebrowanie Mszy św. i udzielenie kaplicy praw publicznych z przywilejem odprawiania nabożeństw przyjętych w zakonie. Powyższą prośbę podpisał również ks. Franciszek Sitko, proboszcz w Zawoi. Wykorzystując piękne otoczenie klasztoru, o. Bernard zorganizował w 1951 roku budowę Drogi Krzyżowej w pobliżu kaplicy.

klasztor2
W 1954 roku Kapituła Prowincjonalna w Krakowie przyjęła fundację w Zawoi. Dla zorganizowania w niej życia zakonnego prowincjał o. Józef Prus wyznaczył na przełożonego o. Remigiusza Czecha. Najważniejszą sprawą do załatwienia na samym wstępie było uzyskanie od władz kościelnych pozwoleń przewidzianych w prawie kanonicznym na założenie nowego domu zakonnego. Prowincjał o. Józef Prus uzyskał je od ks. bpa Franciszka Jopa, wikariusza kapitulnego krakowskiego. W nowej rezydencji o. Remigiusz Czech zainicjował życie zakonne. Trzeba było zaadaptować dom do wymagań jego mieszkańców.

W latach 1970–1976 znacznie ulepszono klasztor i budynki gospodarcze oraz wybudowano nowoczesny kościół według planów architekta inż. Antoniego Nowotarskiego. Z dniem 1 stycznia 1976 roku Kuria Metropolitalna w Krakowie powierzyła karmelitom duszpasterstwo parafialne.

klasztor3
W latach 1986–1990 z inicjatywy ówczesnego proboszcza o. Romualda w miejscu dawnego, drewnianego – wybudowano nowy przestronny klasztor według projektu inż. W. Bohdziewicza i inż. S. Walczaka z Warszawy oraz dom oazowy. Kościół w Zawoi Zakamień za patrona obrał sobie św. Józefa Robotnika. Odpusty odbywają się: 1 maja i 16 lipca – w dniu Matki Bożej Szkaplerznej, szczególnej patronki karmelitów.

 

 

klasztor4klasztor5

klasztor6klasztor7