BEDNARZ

Zawoja Bielasy, tel. 604563720, 602596839

zawoja przysłop003
Pan Ryszard Zajda jest jednym z niewielu żyjących przedstawicieli niemal całkowicie już zapomnianego zawodu, jakim jest bednarstwo. Jest to dla niego zajęcie z tradycjami, gdyż jego rodzina zajmuje się tym rodzajem rzemiosła od trzech pokoleń. Jak wspomina, dawniej bednarze mieli pełne ręce roboty, ponieważ beczki, wiadra, wanny czy czerpaki były niezbędne w każdym gospodarstwie.

Dziś wyroby drewniane zostały zastąpione plastikiem i metalem i dlatego bednarze wykonują niemal wyłącznie miniaturki dawnych wyrobów. Obecne wyroby służą bardziej do dekoracji oraz mają mniejsze znaczenie praktyczne. W warsztacie pana Ryszarda powstają miski, wiaderka, czerpaki, kufle i masielnice. Do ich wyrobu wykorzystuje drewno drzew iglastych – jodły, sosny, świerku.

Podstawowymi narzędziami pracy są wałki i piły. Jak opowiada pan Ryszard, kiedyś praca bednarza była bardziej wymagająca, ponieważ wszystkie elementy wykonywało się ręcznie. Dawne narzędzia, takie jak strug, ośnik, skoblica czy tzw. krozydło, można nadal oglądać w jego pracowni. Choć proces powstawania wyrobów bednarskich znacznie się usprawnił, pewne rzeczy pozostały niezmienione od dziesięcioleci. Pan Ryszard korzysta z tych samych tradycyjnych wzorców, z których korzystali jego ojciec, dziadek i pradziadek.

Również techniki zdobienia gotowych przedmiotów – struganie, rzeźbienie i wypalanie – pozostały te same. Pan Ryszard wielokrotnie brał udział w konkursach rzemiosła i odnosił liczne sukcesy, zdobył m.in. główną nagrodę w konkursie na znak promocyjny „Łączy nas Babia Góra".


Pan Ryszard chętnie pokaże swoją pracownię, może również poprowadzić na miejscu warsztaty dla dzieci lub dorosłych.