Trasy rowerowe

biegnące przez Przysłop

Na Przysłopiu spotykają się szlaki rowerowe biegnące z Zawoi (niebieski), Stryszawy (czerwony), i z Suchej Beskidzkiej (zielony). Na szczególną uwagę zasługuje niebieski szlak rowerowy oznakowany przez gminę Zawoja, a prowadzący przez Pasmo Jałowieckie.

Szlak jest dobrze oznaczony, prowadzi szeroką drogą, w znacznej części pokrytą asfaltem. Charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi różnicami wysokości, co sprawia, że jest nad wyraz odpowiedni dla mniej wprawnych rowerzystów. Jest również bardzo atrakcyjny widokowo – przez większą część drogi towarzyszy nam urokliwa panorama masywu Babiej Góry i Pasma Policy.

Szlak zaczyna się w Zawoi Centrum przy restauracji „Zawojanka". Wędruje na drugą stronę Skawicy, skąd wspina się równomiernie mało ruchliwą drogą asfaltową wzdłuż Potoku Surmiaków. Droga w pewnym momencie zmienia się na gruntową i dociera do przysiółka Smyraki, gdzie znajduje się schronisko turystyczne prowadzone w budynku dawnej szkoły. Stąd trasa prowadzi leśną przecinką trawersującą zbocza Kiczory, dochodząc na przełęczy Przysłop do drogi asfaltowej.

Tutaj można albo odnogą szlaku zjechać do głównej drogi nr 957 w Zawoi Fujacy (zjazd licznymi serpentynami tej trasy należy do nad wyraz przyjemnych), albo też ruszyć dalej szlakiem i dotrzeć po ok. 1,5 km do głównej części przysiółka Przysłop. Rozciąga się stąd malowniczy widok na całe Pasmo Policy, począwszy od Okrąglicy przez Policę aż po Halę Śmietanową, a także na masyw Babiej Góry, od przełęczy Krowiarki przez Sokolicę, Kępę, Gówniak, Diablak, przełęcz Brona po Cyl, zwany Małą Babią.

Na Przysłopiu, przy sklepie spożywczym oznakowana odnoga szlaku (1 km) doprowadza do klasztoru oo. Karmelitów Bosych. Główny niebieski szlak rowerowy skręca przy sklepie spożywczym w lewo i przez chwilę wspina się dość stromo na Spyrkówkę, a następnie prowadzi, już po niemal poziomej pylistej drodze przez leśne przecinki i pola, mijając Magurkę, na Bielasy. Tutaj dochodzi do drogi od strony Grzechyni, którą można w około pół godziny zjechać do Makowa Podhalańskiego lub też w blisko godzinę do Suchej Beskidzkiej.

Szlak niebieski biegnie aż do Przełęczy Grzechyńskiej, skąd również łatwo dotrzeć do drogi na Maków Podhalański lub Suchą Beskidzką. Z Przełęczy Grzechyńskiej droga prowadzi cały czas w dół. Trasa, już w większości pokryta asfaltem, mija przysiółki Zalas oraz Gołynia, gdzie ma swoją siedzibę zespół dziecięcy „Babiogórcy" prowadzony przez panią Zofię Bugajską. Po ok. 3,5 km od Przełęczy Grzechyńskiej szlak dociera do Zawoi Marszałki położonej na wys. 470 m n.p.m., łącząc się z główną drogą nr 957. Marszałkami nazywano dawnymi czasy bogatych chłopów, których mieszkańcy wsi wybierali na swoich zaufanych reprezentantów w sądach i u których przechowywano pieniądze gromadzkie.

Dla miłośników jazdy rowerem górskim w trudnym terenie Przysłop oferuje nieoznakowaną trasę terenową wiodącą spod klasztoru do Zawoi Fujacy przez Kalinę Dolną. Udając się od bramy klasztoru na wprost w kierunku południowym, jedziemy przez chwilę szeroką drogą grzbietową, mijając kapliczki Drogi krzyżowej. Po chwili droga rozwidla się – lewa, wyraźniejsza, droga prowadzi do polany z zabudowaniami gospodarskimi, natomiast my odbijamy drogą idącą w prawo w las (najtrudniejszy odcinek trasy – radzimy obniżyć siodełka). Trasa jako leśna, kamienista droga zakrętami sprowadza kilkaset metrów na polany, którymi dojeżdżamy do potoku, dopływu Kaliny. Stąd czeka nas kilkanaście metrów podjazdu i dalej zjeżdżamy w dół gruntową drogą idącą ze szkoły na Przysłopiu. W przysiółku Kalina warto zwrócić uwagę na dom po prawej stronie ze stojącymi przed nim rzeźbami. Mieszka tam Antoni Mazur, znany zawojski rzeźbiarz ludowy,

„beskidzki świątkarz".


Opracowali: Tomasz Ostrowski i Dominika Zaręba